SpinEgitim

Detaylı Bilgi

SPINN Eğitim
ve Danışmanlık

Finans eğitimlerine katılmak için detaylı bilgi
butonuna tıklayınız

spin-paertnerss

Eğitimler

Eğitimin Amacı: Değişen dünya dinamikleri ve Türkiye’nin uluslararası piyasalara artan entegrasyonu nedeniyle finansal okuryazarlık şirket yöneticileri için elzem bir meziyet haline gelmiştir. Makroekonomik verileri anlama ve analiz yöntemleri yöneticilerin dünya görüşünü genişletmeyi, olayların hem global gelişmelerden kaynaklanan nedenlerini hem de yurtiçi faktörleri göz önüne alarak değerlendirmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar hem son dönem gelişmeleri bir bütün halinde öğrenmiş olacak hem de sonrası için makro gelişmeleri mikro düzeyde şirketle ilgili kararlarına yansıtabilecektir.

egitimsayfa

Eğitimin Amacı: Günümüzde gerek profesyonel gerekse amatör birçok yatırımcı hisse senedi yatırımı yapmaktadır. Yatırımların amacı gelir elde etmektir. Doğru hisse senedi size beklediğiniz getiriyi sağlayabilir ve portföyünüzün değeri hedeflediğiniz büyüklüğe ulaşabilir. Hisse senedi seçerken iki yöntem kullanılır. Bunlardan ilki hisse senedinin gerçek değerini bulmaya yarayan temel analiz, diğeri ise geçmiş fiyat hareketleri ve indikatör yardımıyla yapılan teknik analizdir. Bu yöntemleri kullanarak farklı portföyler oluşturulabilir. Yatırım yaparken kazancın yanında riskte alındığı unutulmamalıdır. Hisse senedi seçim stratejileri oluşturarak bu stratejinin geçmişte kazandırıp/kazandırmadığını görmek yatırım yaparken alacağınız riski ölçme anlamında size yol gösterici olacaktır.

egitimsayfa

Eğitimin Amacı:

Şirketlerin yönetim kadrolarında görev alan, finansal tabloları doğru yorumlayarak planlama, bütçeleme, yatırım  kararları veren ve veya verecek olan yöneticilerine sunum hazırlayan departman yöneticilerinin,  temel ekonomi ve dikkat edilmesi gereken global ve yerel verileri göz önüne alarak şirketlerinin mevcut durumu ve gelecek planlamasında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

egitimsayfa

Eğitimin Amacı: Finansal karar alma süreçlerinde karşımıza çıkan temel kavramların matematiksel karşılığını katılımcılara göstermek ve temel düzeyde hesaplamaları, değerlendirme ve ölçme yöntemlerini göstermek amaçlanmaktadır.

Teknik Detaylar: Eğitimde hesaplamalar HP 17bII+ ve Excel üzerinde uygulamalı olarak gösterilecektir.

Kimler Katılabilir: Sermaye piyasalarında çalışan ve çalışmak isteyip finansal matematik kavramlarına hakim olmak isteyen, finans departmanlarında çalışan ve bilgi birikimini zenginleştirmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

egitimsayfa

Eğitimin amacı: Gerek girdi maliyetleri gerekse nihai mal ve hizmet fiyatlarının kur değişikliklerinden etkilendiği şirketlerde kur riskini yönetmek için çeşitli enstrümanlar geliştirilmiştir. Bu enstrümanların etkin kullanımı kurdaki dalgalanmalara karşı şirketi korurken önemli miktarlarda yatırım geliri elde edilmesine de olanak tanımaktadır. Eğitimin amacı şirket yöneticilerine kur ve faizden kaynaklanan finansal risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve bu risklerden korunma stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejileri uygulamak için kullanılabilecek araçları göstermektir.

egitimsayfa

Top