Kur Riski Yönetimi Danışmanlığı

Kur Riski Yönetimi

Kur riski yönetimi yurt dışı pazarlarında çalışan veya işlem yapan firmaların döviz pozisyonu ile karşı karşıya kaldığı durumlarda en önemli konu olmaktadır. Spinn Eğitim danışmanlık hizmetlerinden biri olan kur riski yönetiminde, şirketlerin gelecekleri ve büyümeleri için kur riskinin nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceği konusunda profesyonel bir çalışma yürütülmektedir. Açık döviz pozisyonu bulunan bir işletmenin döviz kurundaki tahmin edilemez bir değişim neticesinde maddi zararlara uğraması kur riski yönetiminde yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere kanıtlamaktadır. Kur riski yönetiminin hem çok uluslu şirketler için hem de dış pazarda işlem yapan işletmelerin finansal sermayeleri için birincil öneme sahip olduğu açıkça görülüyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanma hareketleri, ekonomi politikalarının etkilenmesi dışında, halk tarafından da şirketleri etkileyici büyük sonuçları vardır. Bu yüzden döviz kurlarındaki hareketler doğru bir şekilde tahmin edilemediği zaman, şirketlerin dış piyasadan beklediği karlılığı hakkında büyük bir belirsizlik oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu belirsizlik durumu gerekli korumaların ve tedbirlerin alınmaması durumunda da ticareti etkileyen olumsuz sonuçlar doğurabilir. Spinn Danışmanlık hizmetleri döviz kuru dalgalanmalarında dış ticaret hacmini etkileyen neden ve sonuçları inceleyerek kur riski yönetimini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu yüzden kur riski ile karşı karşıya kalmak ve riske girmek istemeyen firmaların gelecekteki hamlelerini belirlemeleri ve nakit akışlarını korumaları, döviz kurlarındaki dalgalanmaları önlemek için çeşitli korunma tekniklerine ihtiyaç duydukları gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Spinn Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri kur riskine maruz kalmak istemeyen firmalar için bu riskleri yok etmek güdüsüyle danışmanlık sağladığı firmalara korunma tekniklerini göstermekte ve uzmanlar eşliğinde eğitimde vermektedir.

Kur Riski Yönetiminin Önemi

Kur riski yönetimi veya diğer bir ifadeyle hedging yani kur riskine karşı korunma, döviz kuru dalgalanmalarından ötürü meydana gelecek zararları ve riski minumuma indirmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden firmaların alacağı kur riski yönetimi danışmanlığı, kur riskine maruz kalan bir işletmenin yabancı para şeklinde gelecek işlemlerdeki belirsizlik ortamını minumum seviyelere çekerek, gelecekte yaşanacak olan nakit akışlarını daha belirgin bir hale sokmaktadır. Kur riski yönetim danışmanlığının şirketlere kazandırdığı artıların bazıları;
-Sahip olunan döviz hacminin daha iyi bir şekilde yönetilmesi,
-Meydana gelebilecek döviz dalgalanmalarına karşı etkin önlemlerin alınması,
-Döviz kuru dalgalanmalarında yönetimin daha etkin bir şekilde yapılması ve zararların minumuma indirilmesi,
-Etkili döviz politikaları ve kur faaliyetleri geliştirilebilir,
-Döviz kuru dalgalanmalarına karşı nasıl bir korunma sağlanabileceği öğrenilir
-Döviz kuru dalgalanmalarını ön görme, analiz etme ve yorumlama yetenekleri keskinleşir,
-Döviz yönetimine dair stratejik hamleler geliştirilebilir,
-Döviz kurunda yaşanan değişiklikler yüzünden şirketin sahip olduğu zararlar ortadan kaldırılabilir,
-Döviz kuru yönetiminde firmaların sahip olduğu etkinlik ile pazar hacmi genişleyebilir,
-Döviz yönetimindeki firma eksiklikleri yok edilerek pazar üzerinde söz sahibi olunabilir,

Döviz kuru yönetimi danışmanlığı için bir çok olası neden vardır. Şirketlerin gerekli desteğe ihtiyaç duydukları, risklerinin ve gelecek kaygılarının minimize edildiği bir işletmede başarı elde etmek daha yüksek olmaktadır. Spinn Danışmanlık hizmetlerinin sağlamış olduğu bu program bir çok kavramı içinde barındırmaktadır, rekabet edilen pazarın analizi, etkilendiği dinamikler, risk yönetimi, strateji oluşturma gibi bir çok hizmeti içine alan bu danışmanlıkta, döviz kuru risklerinizi minumuma indirmiş olacaksınız.

Kur Riski Yönetim Danışmanlığı Hizmetinin Hedef Kitlesi

Kur riski yönetimi pozisyonu gereği en çok dış pazar üzerinde ticaret ve yatırım yapan şirketleri ilgilendirmektedir. Bu şirketlerin kendileri, pazar departmanları, yöneticileri veya ilgili çalışanları kur riski yönetimine dair iyi bir bilgi hizmeti almak ve stratejilerini buna göre değerlendirmek için bu danışmanlık hizmetinden yararlanabilirler. Dış pazar piyasasında gelecek için ortaya çıkarılacak çabanın içerisinde kur riski yönetimi mutlaka bulundurulmalıdır. Pazar analizlerinden, ekonomik verilerin incelenmesine, döviz kuru dalgalanmalarından firmaya getireceği zararlara kadar tüm finansal piyasa kalemleri incelenmeli ve raporları oluşturulmalıdır. Bu bağlamda kur riski yönetim, yurt dışı piyasalarında çalışan şirketler için kur riskini ölçmek, analiz etmek ve riskten korunmak için gerekli tüm tekniklerini ortaya çıkarmak için geliştirilmiş bir danışmanlık hizmetidir. Şirketlerin yöneticileri veya ilgili finans departmanları ile ortak bir görüş içerisinde çalışılarak çözüm yolları sunulmakta ve uygulamaya alınmaktadır.
Spinn Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinin sağlamış olduğu kur riski yönetimi için daha detaylı bilgilere bizleri arayarak ulaşabilirsiniz. Şirketinizin yaşayabileceği olası döviz dalgalanmalarına karşı önlem almak, bu değişiklikleri tahmin etmek büyük önem arz ediyor. Tüm strateji planlaması ve risk yönetimi için Spinn Danışmanlık daima sizlerle.

Top