Eğitimin Amacı: Şirketlerin yönetim kadrolarında görev alan, finansal tabloları doğru yorumlayarak planlama, bütçeleme, yatırım  kararları veren ve veya verecek olan yöneticilerine sunum hazırlayan departman yöneticilerinin,  temel ekonomi ve dikkat edilmesi gereken global ve yerel verileri göz önüne alarak şirketlerinin mevcut durumu ve gelecek planlamasında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Teknik detaylar: Eğitimde, muhasebenin temel kavramlarının ve finansal tabloların öğrenilmesi, finansal tablo analizi tekniklerinin incelenmesi gerçek şirketler ve verileri üzerinden yapılacaktır.

Kimler katılabilir: Tüm finans konuları ile ilgili olarak mali piyasa ile reel ekonomideki karar alıcı veya uygulayıcıları bu programa katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • Şirket bilançosunun ilkeleri ve bilanço kalemleri
 • Gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosu kalemleri
 • Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Ve Fon Akım Tablosu
 • Mali Analiz
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Yatay analiz, dikey analiz, oran analizi
 • Likidite,  borçluluk, faaliyet ve büyüme
 • Sektörel farklılıklar ve mevsimsellik finansal analizi
 • Finansal Değişkenler Ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
 • Vadeli İşlemler Ve Firma Risklerinin Yönetilmesi
 • Finansal Planlama
 • Bütçeleme nedir ve nasıl yapılır?

 

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim, ön kayıt toplanıp yeterli katılım sağlandığında açılacaktır.
Detaylı bilgi için: sorulariniz@spinnegitim.com 

Ön kaydınızı yaptırmak için formu doldurunuz