Simulasyon Oyunları

Öncelikle KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin hayatlarına sağlıklı birer işletme olarak devam edebilmeleri için gerekli elzem konuları eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde öğreten simulasyon oyunlarını bilgisayarlarınıza getiriyoruz. Start-up ve Bütçe Yönetimi oyunları çok yakın bir zamanda hayata geçecek olmakla birlikte Finansal Yönetim ve İşletme Sermayesi, Yatırımlar ve Nakit Akışı, Vergi ve Teşvikler oyunları ile çok kısa sürede kavramlara hakim olduğunuzu farkedecek; karar mekanizmalarınıza bu finansal değişkenleri çok daha kolay entegre edebildiğinizi göreceksiniz.

Hedefler: Finansal yönetim simulasyon oyunları ile tüm çalışanların evrensel finans dilini öğrenmelerini ve finansal okuryazarlığa sahip olmalarını, gerçek rekabet şartları ile gerçek iş yaşamını risksiz şekilde deneyimleyebilmelerini, eğitim ve oyunu birleştirerek kalıcı öğrenmeyi, kısa sürede finansı eğlenerek öğrenmelerini, problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayabilir; doğru karar alan ve kurum verimliliğini arttıran profesyoneller kazanabilirsiniz. Ayrıca simulasyon oyunlarını işe almada ve çalışan performanslarını değerlendirmede kullanarak daha hedef odaklı bir işe alım süreci geçirebilirsiniz.

Oyun Metodolojisi: 

  • Sınıf ortamında moderator eşliğinde yarım veya tam günlük programlar
  • Uzaktan bağlantı metodu ile moderator eşliğinde belli bir döneme yayılmış kısa süreli oturumlardan oluşan programlar
  • Uzman eğitmen eşliğinde verilen finans eğitimlerinden sonra uygulama amaçlı destekleyici programlar
  • Bilgisayara karşı bireysel olarak oynanabilecek programlar

Oyunların İçeriği:

Simulasyo oyunlarımızın her birinde bir hikaye/vaka yer almaktadır. Katılımcıların bir şirketi yönetmesi ve yüksek rekabetli bir piyasada faaliyet göstermesi simule edilmektedir.Her bir sümulasyon oyununun karar türleri ve başarı göstergeleri farklı olmaktadır. Katılımcılar, üç başarı kriterine göre en yüksek puanı alarak sıralamada en üste çıkmayı hedeflemektedir. Karar verici olan kullanıcıların içinde bulundukları çevre faktörleriyle şirketlerinin mali durumunu en iyi şekilde analiz ederek en doğru kararı almaları beklenmektedir. 

Oyunlar:

Kurumsal Yönetim ve İşletme Sermayesi: Temel finans, mali tabloların analizi ve işletme sermayesi gibi kavramların uygulamayla öğrenilmesi ve finans tabanlı karar almanın öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.

Yatırımlar ve Nakit Akışı: Şirketlerin doğru zamanda doğru tutardaki yatırımla nakit akışlarını nasıl maksimize edebileceklerini uygulamayla öğretmek ve serbest nakit akışı rasyosunun önemine dikkat çekmek hedeflenmektedir.

Vergi ve Teşvikler: Devlet teşviklerinin optimum düzeyde kullanılarak vergi planlamasının nasıl yapılacağını uygulama ile öğretmek ve farkındalığı arttırmaya yönelik bir simulasyon oyunudur. 

Bütçe Planlama: Bütçe hedeflerinin nasıl tutturulacağı, ortaya çıkan sapmaların nasıl analiz edileceği ve bu sapmaların mali tablolar üzerindeki etkilerini uygulama ile ortaya koymak ve bütçe yönetiminin önemini kavrama üzerine kuruludur.

Start-up: Yeni kurulan şirketlerde finansal yönetimin önemine uygulama ile dikkat çekmek ve farkındalığı arttırarak dengeli büyüme stratejilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.