PERAKENDE İŞLETME VE MAĞAZA YÖNETİM OYUNU

Dünya genelinde hızlı teknolojik gelişmelerin devam etmesi, nüfus yaşlanması ve diğer sosyo-ekonomik etkiler ile, perakende sektörünün yapısal gelişimi sürmektedir. Sektörün önündeki temel sorun, müşteri beklenti, davranış ve yolculuğunun değişmiş olması olarak karşımıza çıkmaktadır. Satışın önemli unsuru olan iletişimin çeşitli kanallarla gelişmesi müşterileri, birçok kanalı kullanarak, takip ederek her türlü bilgiye ve her türlü alışveriş olanağına ulaşmalarını sağlamaktadır. Mağazacılığı zorlayan online alışveriş, ardından yükselen mobil alışveriş, ciroları önemli ölçüde etkilediğinden, yenilikçi yaklaşımlarla müşteri memnuniyetin ve sadakatini arttıracak yetkinliklerin geliştirilmesi, çalışanların yeni hedefi olmaktadır. 

 

Uygulama Detayı 

Spinn Eğitim’in Finlandiyalı Finlit Partners ve CESIM simülasyon platformu iş birliği ile hazırladığı uygulama, Mağaza, Market ve Satış Noktası yönetimini gerçekleştiren işletmelere tavsiye etmektedir. Uygulama, toplamda 5 saat sürmekte, içinde teorik ve karar alma noktalarına ait açıklamaların yer aldığı ve yaklaşık 1 saat süren çalışma ile başlamakta, daha sonra katılımcılardan oluşan ve her biri 5 kişilik ayrı takımların oluşturulduğu ve mevcut şirketin devri ile devam etmektedir. Takımlar ayrı masalarda 2 saat süre ile mevcut durum analizi, gelecek çeyrekte bekledikleri performansı hangi araçlarla ve belirleyecekleri temel performans ölçütlerine göre nasıl başaracaklarını kararlaştırmaları, kararlarını her takım için hazırlanan sayısal veri girişi yapabilecekleri tablolara girmeleri beklenmektedir. Toplantının son etkinliği ise, her takımın 3 dk. süren bir sunumla stratejilerini anlatmaları talep edilmektedir. 

Katılımcıların takım olarak hazırladıkları veriler CESIM simulasyon programına girilecek, sisteme girilmesi ile her bir takımın mevcut dönemde hedeflediklerine göre gerçekleştirebildikleri işletme konusu faaliyetler ve finansal tablolardaki değişimler, başarı sıralamasına göre yazılı olarak raporlanacaktır. 

Bu uygulama, çalışanların satış, perakende mağaza yönetim dinamiklerini tecrübe edebilmelerini ve kişilerarası iletişimin güçlenmesini, sunum ve yaratıcı fikirlerin hazırlanmasını, paylaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Oyunun temel amaçlarından birisi, müşteri odaklı iş birlikleri ve uygulamaları geliştirecek fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Simülasyon altyapısına dayalı vak’a analizi çalışması ile, katılımcıların perakende mağaza yönetimi ile ilgili faaliyette bulunan ve 2 mağazası olan şirketin yönetimini devralarak, kısa dönem çalışması olarak sonraki çeyreğe ilişkin kararların alınması, uzun dönem olarak önümüzdeki 3 yıla ilişkin stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bunların sunum şeklinde paylaşılması, hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, katılımcılar, kendilerine devredilen işletmede faaliyet gösteren Kadıköy ve Şişli Mağazalarının mevcut durum analizini, sonraki çeyreğe ilişkin sayısal verilerin, kararların belirlenmesini yapmaları istenmiştir. 

Ürün grupları ve Mağaza bazında; 

1. satış miktar ve fiyat marjı, 

2. stok ve satınalma yönetimi, 

3. kayıp yönetimi, 

4. mağaza yerleşim tasarımı, 

5. reklam ve promosyon kararları, 

6. mağaza iş yükü hesabı ve personel kararları, 

hazırlanması ve uzun vadeli büyüme stratejilerinin oluşturularak sunum şeklinde paylaşılması, uygulama boyunca, katılımcılar tarafından yapılacaktır. 

Senaryo 

İşletmemize ait 2 mağazamız, Kadıköy ve Şişli’de faaliyette bulunmaktadır. Yönetim olarak hazırlayacağınız büyüme stratejisinde, Beşiktaş’ta yeni bir mağaza açma fırsatınız olacaktır. Bütün mağazalarımız aynı şekilde, tüm ürün gruplarını içerecek şekilde tasarlanmaktadır. Mağazalarımızda ürün yerleşimini yeniden yapabileceğiniz boş bir yerleşim planı bulacaksınız. Satış, Tedarik Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Finans konularında bundan önceki yönetim kararlı bir performans sağlayamamıştır. Bunların en başında Satış konusunda bütçe hazırlıklarının doğru bir şekilde yapılamamasını görmekteyiz. Sektörde ve rakiplerimizde gerçekleşen büyümeyi referans alan bütçe tahminlerinin, etkin bir insan kaynağı yönetim ilkeleri benimsenmemiş olması nedeniyle gerçekleştirilemediğini gözlemledik. Mağazalarımız ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiği ve rakip işletmelerin de mağazalarının olduğu yerlerdedir.

Oyunda Kullanılan Hoşgeldin Yazısı

İşletmemiz bünyesinde, perakende ürün mağazalarımız bulunmaktadır. Sizler bu mağazaların yeni yönetim ekibi olarak, tecrübeleriniz ve potansiyel gelişim sağlayacağınız işleri gerçekleştirmek üzere seçildiniz. Sorumluluk alanınızda, şirketimizin yeni bir yönde çeşitli kararları alması ve satış, büyüme stratejisinin oluşturulması beklenmektedir. Sektörde faaliyete başlayan ve rekabet koşullarını zorlaştıran işletmelere göre, fiyat dışında yeni rekabetçi üstünlüklerin sağlanması ve akıllı politikaların geliştirilmesi de sorumluluklarınız içinde kalmaktadır. Mağazalarımızda satış hacminin artması, sadık müşteri kitlesinin yaratılması ve büyüme odaklı yeni mağaza açılması öncelikli hedeflerinizdir. 

Sizlerden önceki yönetim ekibi, satışların artması ve karlılığa dönük işletme politikalarını doğru uygulayamadığı için, görevlerinden ayrıldırlar. Görevleri kabul etmeniz halinde, geçmiş döneme ve mağazalarımızın mevcut durumlarına ilişkin verileri sizlerle paylaşacağım. 

Ayrıca yazımızın ekinde, işletmemize ait mağazalardaki büyüme senaryosuna özgü mağaza ve ürün bazında yeni hedefleri belirlemenizi sağlayacak formu bulabilirsiniz. Bu formda belirteceğiniz değerler sayısaldır. Bu hedef değerleri yakalamak üzere oluşturacağınız insan kaynaklarının özelliklerini de hazırlayarak, genel strateji ile birlikte yapılacak ilk toplantımızda sunmanızı istiyorum. 

Aramıza hoş geldiniz….! Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Uygulama Süreci ve Etkileri 

Katılımcılar; 

▪ sınırlı, süreli karar alma süreçleri ile problemleri kavrayabilme ve çözümleme yapabilmeyi, 

▪ gelir/gider tahmini ve bütçeleme yeteneklerini geliştirebilmeyi, 

▪ strateji ve aksiyon planı yapabilmeyi, uygulayabilmeyi, 

▪ ürün/müşteri karlılığına odaklanabilmeyi, 

▪ fiyatlama yeteneğini geliştirmeyi, birlikte çalışarak tecrübe edeceklerdir. 

Eğitmen: Ferhan Kaptan

Orta ve Lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünde tamamlayan Ferhan Kaptan’ın, Uluslararası İşletmecilik alanında aynı üniversitenin İşletme İktisadı Enstitüsü’de MBA derecesi bulunuyor. İş hayatına ECA Elginkan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi İşlem şirketinde başlayan Kaptan 1986 yılında bankacılık sektörüne geçti. Sırasıyla özel sermayeli Türk banklarında, kamu sermayeli ve yabancı sermayeli bankaların farklı bölümlerinde (Para ve Sermaye Piayasaları, Leasing ve Faktoring, Ticari ve Yatırım Kredileri, Risk Yönetimi) çalıştı. 2001 yılında, Türk bankacılık sektörünün yeniden yapılanma süreci olarak tanımlanan, TMSF’ye devrolan 16 bankanın varlık ve yükümlülüklerin ayrıştırılması ve tasfiye edilmesi işlemlerini yürüten ekip içinde Birleşik Fon Bankası bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı olarak bulundu. Bu süreci takiben 2005 yılında Bankacılık sektöründen tamamen ayrıldı. Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak, 2005 yılından itibaren Sivil Toplum faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması alanlarında çalıştı. Eğitim şirketlerinde Finansal Piyasalar, Finansal İşlemler, Kurumsal Yönetişim ve Bankacılık alanında çeşitli eğitimler verdi. Türkiye’de ilk defa ve uzun süre ile banka çalışanlarına yönelik, “Bankacılık ve Genel İşletme” simülasyon yöneticiliğinde bulundu. İstanbul Kalkınma Ajansı, AB Bakanlığı, Ulusal Ajans Erasmus+ projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında Proje Koordinatörlüğü görevini yürüttü. KOBilerin İş Geliştirme ve Dönüşümlerini sağlamak, Finansal Okuryazarlık alanında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sürdürmek üzere, Helsinki’de kurulan Finlit Partners Oy şirketinin ortağı ve direktörlüğünü yürütmektedir. İşletme Yönetimi ve Bankacılık alanında simülasyon uygulamaları yöneticiliğini, sertifika sahibi olarak 10 yıldan fazla süredir devam ettirmekte, CESİM Simülasyon Uygulamalarının Türkiye temsilciliğini yürütmektedir. Maliye Finans Yazıları Hakemli Dergisinde, Finans Dünyası, KOBİ Efor Dergilerinde ve Gazete Ekonomide yayınlanmış yazıları vardır. Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitelerinde öğrencilerin gelişimine yönelik Girişimcilik Oyunlarını gerçekleştirmiştir. Finans Kulüp Genel Sekreterliği yanısıra, Türkiye Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak gönüllü görevini sürdürmektedir. 

Ön kaydınızı yaptırmak için formu doldurunuz