Eğitimin Amacı: Bilgiye erişimin son derece kolay ve hızlı olduğu; bireylerin günlük hayat içerisinde her hareketiyle bir bilgi
oluşturduğu ve bunun işletmeler nezdinde giderek değer kazandığı bir çağda yaşayan bireyler olarak sahip olduğumuz ve oluşturduğumuz verilere dair farkındalık kazanmamız gerekmektedir. Ülkemizde de bu bilgilerin korunmaya değer birer varlık olduğu uzun süredir bilinmekle ve yasa koyucu ve akademik çevrelerce tartışılmakla birlikte nihayet 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı yıl tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girdi. Bu durum Şirketler açısından verilerin ele alınmasındaki yasal çerçeveyi de çizmiş oldu. Ayrıca Kanun uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Bu eğitimde Kanun kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılacak, Şirketlerin Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek amacıyla oluşturabilecekleri kontrol mekanizmaları hakkında önerilerde bulunulacaktır. 

Kimler katılabilir: Şirketler içerisinde kişisel verilerle karşı karşıya gelen ve dolayısıyla Kanun kapsamından etkilenecek hukuk müşavirleri, avukatlar, IT yöneticileri, İK yöneticileri başta olmak üzere şirket ve birim yöneticileri ile Kanunun getirdiği yeni düzenlemeleri öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Veri Koruma Kavramı ve Gelişimi 
 • Dünya ve AB’deki gelişimi 
 • Türkiye’deki gelişimi ve ilgili Mevzuat
 • Kişisel Veri Kavramı ve Korumanın Kapsamı
 • Kişisel veri nedir 
 • Hassas kişisel veri nedir? 
 • Neler kişisel veri olarak değerlendirilmez
 • Kanunun amacı ve kapsamı
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Şartları
  • Kişisel verilerin işlenmesi 
  • İşlenme Şartları
  • Özel nitelikli kişisel veriler ve işlenmesi 
 • Kişisel Verilerin Aktarılması/Paylaşılması 
  • Paylaşma şartları 
  • Veri sahibiyle iletişime geçme 
  • Dijital pazarlama konularının kişisel verilerin korunması ile ilişkilendirilmesi
  • Elektronik ticari iletilere dair düzenlemeler ve uygulamalar
 • Veri Sahibin Hakları 
  • Bilgi isteme hakları
  • Unutulma hakları 
  • Veri sahibinin taleplerine nasıl karşılık verilmesi gerektiği
 • Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 
  • Kimler veri sorumlusu olabilir/olmalıdır
  • Veri sorumlusunun görevleri
  • Veri sorumlusuna başvuru yöntemleri
 • Veri Koruma Kurulu 
  • Kurulun kompozisyonu
  • Kurulun yetkileri
 • Kanunu İhlalin Hukuki Sonuçları 
  • İncelemeler 
  • Cezai Yaptırımlar 
 • Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
 • Uyum Çalışmaları ve Şirketlerdeki Genel İhtiyaçlar 
  • Veri kaynaklarının tespit edilmesi ve verilerin karakter ve niteliğinin analizi 
  • Verilerin sınıflandırılması 
  • Verilerin depolanmasında yasal zorunluluklar var mı? 
  • Verilerin paylaşılmasındaki riskler
  • Verinin anonimleştirilmesi 
 • KVKK ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 
  • İşçilerin özel alanı ve kişisel verileri

Egitmen: Meryem Kübra Şıvgın / Spinn Eğitim (Avukat)

Meslek hayatına Prof Dr. Cevdet Yavuz hukuk bürosunda avukat olarak başlayan Kübra Şıvgın, daha sonra global bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde şirket birleşme devralmaları, enerji, telekomünikasyon ve rekabet hukuku gibi farklı alanlarda uzman avukat olarak devam etti. Buradaki çalışma hayatının akabinde Avea ve Türk Telekom hukuk birimlerinde müdür olarak telekomünikasyon hukuku alanındaki uzmanlığına şirket süreçlerine dair uzmanlık ve yönetim eğitimleri ile devam etti. Bu süreçte Şu anda serbest avukatlık yapan Kübra Şıvgın perakende ve finans sektörleri başta olmak üzere birçok sektördeki şirketlere rekabet hukuku eğitimleri de vermektedir.

Eğitim süresi: Bir gün

Ön kaydınızı yaptırmak için formu doldurunuz