Finans Eğitimi Uzmanlık Programları

Finans Eğitimi Programları ve Önemi

Finans eğitimi, günümüzde olduğu gibi gelecekte de  işletmelerin ekonomik başarıları adına, stratejik hedef ve kararlarının yanı sıra doğru finansal yönetim kabiliyeti ve etkinliği ile bire bir ilişki içerisinde olacaktır. İşletmelerin geleceği adına etkili kararlar alabilmek için, finansal alanlarda yetki sahibi olmanın yanı sıra işletme yöneticilerine, ortaklarına, yatırımcılarına ve işletmeyi oluşturan bütün parçalara en doğru finansal bilgileri iletebilmek çok büyük değer taşımaktadır. Piyasa  şartları göz önüne alındığında  Finans kavramı hem şirketlerin gelecek planları hem de ayakta kalabilmek adına hayati önem arz eden bir hale gelmiştir.  Globalleşen dünya ve rekabet ortamında zarar görmeden ayakta kalmak demek Finans ile ilgili tüm kavramlara ve tecrübeye hakim olmak demektir.  Peki siz finans sektörü ile alakalı her şeye hakim ve yeterli bilgi birikimine sahip misiniz? Burada vermiş olduğunuz cevap eğer sizi tatmin etmiyorsa, Spinn Eğitim Sertifikalı Finans Eğitimleri açıklarınızı hızlı bir şekilde kapamanıza ve tecrübe kazanmanıza yardım edecek.

Spinn Eğitim olarak hazırladığımız Finans Eğitimi programlarında temel amacımız işletme yöneticilerinin yanı sıra, yönetici adaylarının ve işletme çalışanlarının da finansal becerilerini geliştirmek, tüm bu bireyleri temel analiz, teknik analiz, Türkiye ekonomisi, finansal muhasebe, mali analiz, piyasa işleyişi, iç denetim, ticaret hukuku gibi kavramlar ile bir bütün haline gelmiş donanımlı kişiler olarak yetiştirmektir. Global rekabetin giderek arttığı ve şirketlerin hedefledikleri kar oranlarına ulaşırken yaşadıkları zorlu dönemlerde, alınacak finansal kararların ne derece doğru olduğunu dikkatle incelemeli ve finansal başarıya imza atabilecek incelikleri ortaya çıkarırken profesyonel yaklaşımlara çok daha fazla önem verilmelidir.

Finansal Piyasaların Uzman Yönetici Adayı İhtiyacı

Başarılı yönetici ve işletmelerin bu başarılarında en etkili silahlarının finansal analiz ve finansal planlama üzerindeki bilgi ve yeteneklerinin olduğu bilinen bir gerçektir.  Finansal Yönetim ve diğer Finans eğitiminlerinin amacı, program katılımcılarına önemli tüm finansal kavramlar, finansal teknikler ile ilgili bilgi birikimini aktarmanın yanı sıra, rekabetçi iş hayatından tecrübe paylaşımları, uygulamalar ve analizler ile bilgilerin, bireylerin hafızalarında kalıcı bir yer edinmesini sağlamaktır. Finans sektöründe kariyer hedefi olan veya kariyer yapmayı planlayan tüm orta ve üst düzey yöneticiler, girişim sahipleri ve iş verenler, finansal konulardaki bilgi ve becerilerini arttırmak veya finans sektörüne hakim olmak isteyen tüm bireyler için finans eğitimleri vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Neden Finans Eğitimi Almalıyım ?

Kaçınılmaz bir şekilde globalleşmenin hakim olduğu bugünün piyasa ve ekonomileri çok hızlı bir şekilde değişim göstermekte ve birbirine entegre olmaktadır. Yüzlerce sektördeki binlerce firma sahibi ve yöneticileri doğru yatırımlara kaynak sağlayabilmeleri veya ellerinde bulunan kaynakları değerlendirerek şirket yönetimini devam ettirmeleri için finans alanında uzman becerisine, bilgisine ve deneyimine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle finans eğitimi almış olmak, çalışanların, yöneticilerin ve geleceğin yönetici adayları için yeri doldurulamaz bir nitelik haline geliyor.

Finans eğitimleri, bireylerin finansal yönetim üzerindeki bilgi birikimini geliştirerek, para ve sermaye piyasası araçları hakkında geniş bir birikime ve vizyona sahip olmalarını sağlar. Spinn Eğitim çatısı altında hazırlanmış finans eğitimleri temel bilgilerden, Finans ve KOBİ yöneticilerine alternatif finansman yöntemlerinin anlatımından, faiz ve kur riski yönetimine, kredi temini rehberliğinden, orta ve üst düzey yöneticilere yönelik şirket mali tabloların analizlerine kadar her türlü konuya hakim olmanızı sağlayacak. Her biri piyasa tecrübesine sahip uzman kadrosu ile finans piyasalarını ve finansal yönetimi modern bir bakış açısı ile ele alan Spinn Eğitim, analiz yapma, durum değerlendirmesi, planlama, karar alma, bütçeleme ve kredi kullanma gibi konularda üst düzey bilgiler sunuyor.

Finans Eğitimlerine Kimler Katılabilir

 • Finans piyasası içinde bulunan fakat kendini bu alanda daha da yetiştirmek isteyenler,
 • Kariyer başlangıcı yapmış olup iş hayatı içerisinde aranan bir birey olmak isteyen yeni mezun veya öğrenciler,
 • Sektör değiştirerek finans sektöründe yer almak isteyen profesyoneller,
 • Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişim sahipleri veya adayları, finans eğitimi programlarından yararlanabilmektedir.

Spinn Finans Eğitimleri ile Kazanacaklarınız

 • Finans kavramının günümüz rekabetçi iş hayatında değişen rol ve görevlerini kavrayacak,
 • Temel finansal tablo analiz ve yorumlamalarına dair bilgi ve becerileriniz gelişecek,
 • Uygulamalı anlatımlar ile finansal analiz yöntemleri, bilanço okuma, finansal sistem, mali piyasalar ve mali araçlar, risk yönetimi, kurumsal finansman kavramlarında uzmanlaşacak,
 • Maliyet sistemleri hakkında derin bir bilgiye sahip olurken, maliyetlerin azaltılmasına dair yöntemler hakkında da geniş bir bakış açısı kazanacaksınız
 • Uzman eğitmenlerimizin iş hayatı tecrübelerinden faydalanacak,
 • Durum analizleri, değerlendirmeler ve topluluk çalışmaları ile öğrendiklerinizi kalıcı olarak saklayabilecek,
 • İş hayatında üst düzey rollerde görev alan finans yöneticilerinin konuşmaları ve tecrübeleri ile ufkunuzu arttıracaksınız.
 • Finans sektöründe karşılaşılacak tüm problem ve sorunların çözümü için gerekli olan analitik yaklaşıma sahip olarak, piyasanın ihtiyacı olan analiz yeteneklerine sahip profesyonel bir donanıma sahip olacaksınız.
Top