Eğitimin amacı: Pek azımızın hazır olduğu bir geçiş sürecinin ortasındayız. İstatistiklere göre bugünün çocuklarının yarısından fazlası 100 yaşına dek, hatta daha da uzun yaşayacak. Teknolojik gelişme ve ekonomik büyümenin katkısıyla uzayan ömürler yepyeni bir gelecek tasarımını mecbur kılıyor. Lynda Gratton ve Andrew Scott’ın “100 Year Life: Living and Working in an Age of Longevity” kitabını baz alarak hazırladığımız eğitim kim olduğunuza, yaşınıza ve nerede yaşadığınıza bakmaksızın uzun ve verimli bir ömür geçirmeniz ve keyfini sürebilmenizi sağlayacak kararlar üzerinde bugünden düşünmenizi sağlamayı amaçlıyor. Gratton ve Scott’a göre önümüzdeki yıllarda bildiğimiz üç evreli yaşam modeli işlerliğini yitirecek; yerini farklı kariyerleri ve geçişleri içeren çok evreli meslek hayatları ve özel yaşamlara bırakacak. Bu da bizi hayatımızın finansmanı için şimdiden düşünmeye ve hazırlık yapmaya mecbur kılıyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitimimizde öncelikle kaynak-ihtiyaç veya risk-getiri karşılaştırmalarında emeklilik öncesi ve sonrasında algı farklılıklarına değineceğiz. Ardından uzayan yaşam sürelerinin emeklilik öncesinde ve emeklilikle ilgili karar verme süreçlerini nasıl etkilediğine, Türkiye’de ve dünyada nüfusun yapısındaki farkların bu algıyı nasıl değiştirdiğini göreceğiz. 

 • Değişen Algılar
  • Kaynak – İhtiyaç Algısı
  • Risk – Getiri Algısı
  • Tasarruf Algısı: Kendiniz için yatırım – Gelecek nesiller için yatırım
 • Finansman: Daha uzun iş hayatı
 • Çalışma hayatı: İstihdamda genel görünüm
 • Para: Uzun bir yaşamı finanse etmek, enstrümanlar, metodlar
 • Yaşam Evreleri
 • Manevi Değerler ve Para
 • Uzayan yaşam süreleri ve tasarruf ilişkisi
 • Dünyada ve Türkiye’de tasarruf eğilimleri
 • Dinamik nüfuslu Türkiye’ye karşılık yaşlanan Asya ve Avrupa
 • Sosyal güvenlik sistemi ve BES
 • Emeklilik sistemi
 • Ne yapmalıyız?
  • Politika üretimi
  • Bireysel girişimler
 • Senaryolar: Uzun yaşam sürelerinin emekli refahına katkısının da değerlendirileceği eğitimde önümüzdeki 10 yılın olası enflasyon ve faiz gelişmelerine, finansal piyasaların durumuna dair senaryoları tartışacak; bu senaryolar altında doğru strateji ne olurdu belirlemeye çalışacağız. Son olarak emeklilik dönemi alternatif yatırım araçlarını konuşacağımız eğitimde katılımcılar kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı öğrenecek; eğitim sonunda bu yönde adım atmaya hazır olacaklardır.

 

Egitmen: Özlem Derici Şengül / Spinn Eğitim Kurucu Ortağı

Meslek hayatına Globalsource Partners Türkiye’de Asistan Ekonomist olarak başlayan F. Özlem Derici, Erste Securities İstanbul ve Ata Yatırım’ın ardından, Deniz Yatırım Menkul Değerler’de Başekonomist olarak çalışmış, su anda kendi girişimi olan Spinn Eğitim ve Danışmanlık şirketinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ekonomist olarak çalışmasının yanı sıra Bilgi Universitesi Mezunlar Derneği, Deloitte Academy, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi gibi kurumlarda Ekonomik Verileri Anlama ve Analiz Yöntemleri eğitimleri vasıtasıyla finansal okuryazarlık alanında hizmet vermiştir. Şu anda İstanbul Bilgi Universitesi Yönetici Geliştirme Merkezi ile de eğitim organizasyonlarında yer alan Derici, İstanbul Bilgi Universitesi İktisat bölümünü burslu olarak bitirmiş; aynı üniversiteden Finansal İktisat master derecesi bulunmaktadır.

Eğitim Süresi: 1 gün

Ön kaydınızı yaptırmak için formu doldurunuz