Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Bilgiye erişimin son derece kolay ve hızlı olduğu; bireylerin günlük hayat içerisinde her hareketiyle bir bilgi oluşturduğu ve bunun işletmeler nezdinde giderek değer kazandığı bir çağda yaşayan bireyler olarak sahip olduğumuz ve oluşturduğumuz verilere dair farkındalık kazanmamız gerekmektedir. Ülkemizde de bu bilgilerin korunmaya değer birer varlık olduğu uzun süredir bilinmekle ve yasa koyucu ve akademik çevrelerce tartışılmakla birlikte nihayet 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı yıl tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe girdi. Bu durum Şirketler açısından verilerin ele alınmasındaki yasal çerçeveyi de çizmiş oldu. Ayrıca Kanun uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Bu eğitimde Kanun kapsamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esaslar, yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılacak, Şirketlerin Kanun’da belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek ve yasaya uyumlu hale dönüşebilmek amacıyla oluşturabilecekleri kontrol mekanizmaları hakkında önerilerde bulunulacaktır. 

Finansal Yönetim Simülasyon Oyunları

Öncelikle KOBİ’ler olmak üzere şirketlerimizin hayatlarına sağlıklı birer işletme olarak devam edebilmeleri için gerekli elzem konuları eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde öğreten simulasyon oyunlarını bilgisayarlarınıza getiriyoruz. Start-up ve Bütçe Yönetimi oyunları çok yakın bir zamanda hayata geçecek olmakla birlikte Finansal Yönetim ve İşletme Sermayesi, Yatırımlar ve Nakit Akışı, Vergi ve Teşvikler oyunları ile çok kısa sürede kavramlara hakim olduğunuzu farkedecek; karar mekanizmalarınıza bu finansal değişkenleri çok daha kolay entegre edebildiğinizi göreceksiniz. 

Top